Leverancierskeuzes maken

Het kan lastig zijn goede leverancierskeuzes te maken.

Binnen de overheid is het min of meer standaard om bij een werk alle documenten en certificaten direct aan te leveren tijdens de inschrijving, dus in de offertefase. Indien deze niet zijn aangeleverd tijdens de inschrijving geeft dat direct een knock-out. Hiermee regel je als opdrachtgever in ieder geval dat de handhaving achteraf een stuk eenvoudiger wordt. De producten die worden geleverd beschikken over een CE certificaat.

Er dient alleen nog controle plaats te vinden of er daadwerkelijk producten geleverd zijn conform de certificaten. Dit ligt vooral in het vakgebied van de inspectiebureaus voor de validatie van gebruiksvergunningen voor brand-en ontruimingsinstallaties.

Dit laatste is toch een belangrijk issue. Het is namelijk gebleken in andere vakgebieden dat na validatie toch andere producten werden geleverd dan volgens het certificaat van toepassing was. Dit is uiteraard malversatie, maar helaas het gebeurt en daarom is een opdrachtgever het beste af door het gehele traject van offerte tot en met oplevering te borgen. Alleen daarmee kan hij zich vrijwaren voor toekomstige aanspraken. Om in juridische termen te blijven, hoe kunt u aantonen dat u er alles aan heeft gedaan om er voor zorg te dragen dat u de juiste producten geleverd heeft gekregen en in dienst zijn gesteld.
Reactie plaatsen