De waarde van CE markering

Binnen Europa zie je een transformatie ontstaan in de bouwproducten van een niet-gereguleerde situatie naar CE markering. Dit is een proces dat uiteindelijk een langere periode zal gaan duren en daar zitten we nu midden in. Uiteindelijk zijn alle partijen, opdrachtgevers en opdrachtnemers zich bewust van hun rol.

Maar wat is de waarde van een CE markering?

Heel veel, voor in ieder geval de opdrachtgever. Producten worden getest en beoordeeld bij een keuringsinstituut. Doordat er voor een product meestal hoge eisen worden gesteld via een productnorm, zie je dat het product meestal ook beter wordt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan slijtvastheid en storingsgevoeligheid van bouwproducten.

Daarbij wordt de organisatie van de leverancier en zijn productieproces ook in de beoordeling meegenomen. Indien een productieproces onvoldoende is gevalideerd zal een fabrikant nooit een CE certificaat kunnen verkrijgen. Tijdens een keuring één keer je best doen gaat ook niet werken want jaarlijks zal er een herbeoordeling plaats dienen te vinden van het productieproces.

Met name de wijze waar op met afwijkingen wordt omgegaan ligt binnen CE markering nauwkeurig vast. Een fabrikant van CE gecertificeerde producten moet dus doorlopend zijn best doen om optimaal te presteren. Dit is direct in het voordeel van de eindgebruiker dus met name de eindgebruiker heeft er alle belang bij CE gecertificeerde producten te kopen.

'Deze bewustwording is op dit moment nog onvoldoende aanwezig'


De beste leverancier is heel vaak niet de goedkoopste. In een marktsituatie waar een transformatie plaatsvindt, zullen er partijen zijn die om zich heen zullen slaan om hun niet-gecertificeerde producten alsnog aan de man te brengen. Daarmee lijkt het aantrekkelijk om voor een lage prijs een systeem te kopen maar uiteindelijk is de opdrachtgever toch degene die aan het kortste eind trekt.

Een niet-gecertificeerd product mag niet worden toegepast en kan het zelfs gebeuren dat een derde partij zoals een brandweer of een verzekeringsmaatschappij sommeert om de installatie te verwijderen. De vraag dient zich dan aan of goedkoop op dat moment wellicht geen duurkoop is geworden. De leverancier geeft meestal niet thuis en tenslotte heeft de opdrachtgever onderzoekplicht. In een juridisch conflict kan dit een interessante discussie worden.

Ook voor de fabrikant, meestal de opdrachtnemer heeft de CE-markering zin. Een CE traject vraagt het nodige van de organisatie. Er dient resultaatgericht gewerkt te worden en er gaat een bewustwording plaats vinden van het falen van de organisatie op een aantal punten. Bij bewustwording gaat men meestal proactief acteren en zal er uiteindelijk dus een beter product geleverd gaan worden en een beter productieproces plaats vinden. Bijkomend voordeel is ook dat niet iedere fabrikant een CE traject zal gaan volgen en uiteindelijk vallen er een aantal partijen af. Dit proces is nog in elke transformatie van de markt gebeurd en gebeurt dus ook weer in de fire-security markt.

'Een fabrikant die zijn business serieus neemt heeft er dus alle belang bij om een CE certificaat te behalen. In de concurrentiesfeer zal hij uiteindelijk alleen professionele partijen tegen komen en daar is hij uiteindelijk ook mee gebaat'


Wat is de rol van CE voor verzekeringsmaatschappijen?

Een verzekeraar kan in geval van een schadeclaim zich afvragen of hij dient uit te keren indien een installatie niet beschikt over een CE markering. Juist CE markering is een borging voor de kwaliteit van een product. Een product dat niet goed heeft gewerkt in een noodsituatie, en tenslotte is een ontruimingsinstallatie alleen actief in een noodsituatie, kan interessante discussies opleveren tijdens een juridisch dispuut en het is ook wachten wanneer deze bewustwording plaats vind bij de assuradeuren.

Met name de claimcultuur die zich op dit moment volop aan het ontwikkelen is, noopt partijen hier serieus over na te denken. Vooral verzekeraars zullen steeds meer onderzoeken of een schadeclaim terecht is en middels contra-expertise zullen in de toekomst steeds vaker beslissingen gemaakt gaan worden die voor opdrachtgevers uiterst onvoordelig uit zullen pakken. Vrij vertaald, het gaat de opdrachtgever uiteindelijk geld kosten als zaken niet goed geregeld zijn.

Met dit in het achterhoofd is het zaak voor gebruikers om dit goed te regelen. CE markering gaat uiteindelijk volledig geaccepteerd worden en zal worden beschouwd  als een onlosmakelijk onderdeel van een product.
Reactie plaatsen