Brandmeldinstallaties

Wat is een brandmeldinstallatie

Een brandmeldinstallatie is een systeem dat vroegtijdig brand detecteert én meldt. Hoe sneller een brand bekend is, hoe meer tijd er is om iedereen in veiligheid te brengen en brandschade te beperken. De betrouwbaarheid van deze systemen staat hoog in het vaandel omdat er op cruciale momenten op vertrouwd moet worden. Daarom werkt TMCDAS B.V. exclusief met Siemens Cerberus PRO systemen.


Een brandmeldinstallatie moet voldoen aan de strenge eisen zoals die in de NEN 2535 zijn vastgelegd. Voorafgaand aan de installatie dient een Programma van Eisen (PvE) te worden opgesteld waarin de uitgangspunten worden omschreven. TMCDAS B.V. heeft gediplomeerde mensen in huis die uw Programma van Eisen omtrent brandmeldinstallaties realiseren.


Branddetectiebedrijf

Een goed functionerende brandmeldinstallatie kan van levensbelang zijn. Voor ontwerp, installatie en onderhoud van een dergelijke installatie bent u bij TMCDAS aan het juiste adres. In 2020 heeft TMCDAS B.V. zijn eerste brandmeldinstallatie in bedrijf gesteld. Wij werken met betrouwbare partners om uw gehele installatie probleemloos te installeren. Met deze eerste brandmeldinstallatie en 39 jaar ervaring in ontruimingsinstallaties, is TMCDAS B.V. in staat om uw complete brandveiligheid te realiseren.

  

Aan de hand van de gebruiksfunctie en het formaat van het gebouw kunnen er verschillende soorten bewakingsomvang worden geëist.


Soorten bewakingsomvang

Er zijn verschillende soorten bewakingsomvang op het gebied van brandmeldinstallaties:

 

Volledige bewaking volgens de NEN 2535
Onder volledige bewaking wordt verstaan een bewakingsomvang waarbij, behalve de noodzakelijke handbrandmelders, alle ruimten in het gehele gebouw zijn voorzien van één of meer automatische brandmelders. Een uitzondering hierop vormen de ruimten waarin het niet voorhanden is van brandbaar materiaal en/of ontstekingsbronnen.

 

Gedeeltelijke bewaking de NEN 2535
Onder gedeeltelijke bewaking wordt verstaan een bewakingsomvang waarbij behalve de noodzakelijke handbrandmelders, automatische brandmelders zijn aangebracht in de verkeersroute en de in aanmerking komende ruimten met een verhoogd risico voor het ontstaan van brand (door een verhoogde aanwezigheid van ontstekingsbronnen en/of brandbaar materiaal).

 

Niet-automatische bewaking volgens de NEN 2535
Onder een niet automatische bewaking wordt verstaan een brandmeldinstallatie waarbij alleen handbrandmelders zijn aangebracht.

Ruimtebewaking (in relatie tot ontvluchten) volgens de NEN 2535
Onder ruimtebewaking wordt verstaan een bewakingsomvang waarbij alleen in een bepaalde ruimte of ruimten de noodzakelijke automatische en/of handbrandmelders zijn aangebracht.

 

Ruimtebewaking (specifieke ruimte) volgens de NEN 2535

Onder ruimtebewaking specifieke ruimte wordt verstaan een bewakingsomvang waarbij alleen in een bepaalde ruimte of ruimten de noodzakelijke automatische en/of handbrandmelders zijn aangebracht.

 

Objectbewaking volgens de NEN 2535

Onder objectbewaking wordt verstaan een bewakingsomvang waarbij een bepaald object in een ruimte (bijvoorbeeld schakelkasten, machines) met automatische brandmelders wordt beveiligd.

Installatie brandmeldinstallaties 

Wij beschikken over de juiste opgeleide mensen om brandmeldinstallaties te installeren. 

Wilt u meer informatie omtrent de mogelijkheden van de brandmeldinstallaties? Neem dan gerust contact met ons op. 

Referenties 

brandmeldinstallatie 

Benieuwd naar onze referenties? Bekijk deze via onderstaande button.


Brandmeldinstallaties | TMCDAS

TMCDAS BV is een jonge organisatie die in 2010 de activiteiten heeft overgenomen van Taxametercentrale BV te Amsterdam rondom gesproken woord ontruimingsinstallaties en brandmeldinstallaties.


Siemens brandmeldinstallatie 

TMCDAS levert exclusief Siemens brandmeldinstallaties. De Cerberus PRO lijn. 


De Cerberus PRO lijn bevat meerdere modellen;

 

FC36x serie

De FX36x serie bevat de FC361-ZA. Een aanpasbaar model waar verschillende modules aan kan worden toegevoegd. Denk hierbij aan bijvoorbeeld de EVAC-module. Een ingebouwde ontruimingsinstallatie die tot maximaal 12 zones ondersteunt. Ook sprinkler en gasblusinstallaties kunnen worden geïntegreerd in de FC361-ZA.
 

 null


FC120 series

Onder deze series vallen de FC121-ZA, FC122-ZA, FC123-ZA en FC124-ZA met een maximale capaciteit van respectief 2, 4, 8 en 12 zones. Deze serie brandmeldinstallaties is uitermate geschikt voor bijvoorbeeld scholen, winkels en hotels.

 

Siemens producten datasheets