Page content

Een ontruimingsinstallatie; van niks naar systeem

TMCDAS werkt in Nederland met ontruimingsinstallaties van het type 8200. Dit is een Type-A ontruimingsinstallatie wat inhoudt dat het ontruimingssysteem naast een ontruimingssignaal volgens een slow hoop, ook gesproken woord laat horen ‘u dient het pand te verlaten’, desgewenst in vijf verschillende talen. Een Type-A ontruimingsinstallatie is hierdoor extra veilig, want de mensen in het pand worden op verschillende manieren erop geattendeerd dat er sprake is van een calamiteit en het pand verlaten moet worden. Dit type ontruimingsinstallatie heeft als neven voordeel dat de klant de mogelijkheid heeft gebruik te maken van een audio-installatie voor achtergrond muziek of berichtgeving.

Een ontruimingsinstallatie als altijd maatwerk

Een ontruimingsinstallatie koop je niet even een webshop, dit is echt vakwerk <<link invoegen naar tekst 1 van opdracht 1>>en moet volledig ingemeten worden. Geen gebouw is hetzelfde, iedere klant heeft zijn eigen wensen en al naar gelang het gebruik van het pand moet ook aan bepaalde eisen worden voldaan om de certificering rond te krijgen.

Iedere ontruimingsinstallatie is dus 100% maatwerk.

De klant levert een bestek aan waarin precies staat vermeld hoe een gebouw in elkaar zit qua aanwezige ruimten en waar ze voor zijn bedoeld. Ook wordt er een programma van eisen aangeleverd, hierin staat welke vormen van ontruiming van toepassing zijn (met of zonder spraak, stille gebieden, flitslampen, enz.), welke eisen een klant heeft en de gewenste alarmeringszones in het gebouw. Deze bepalen hoe het gebouw uiteindelijk ontruimt zal worden wanneer er sprake is van een calamiteit. Al deze informatie wordt door een projectiespecialist van TMCDAS bekeken op haalbaarheid voor de gewenste normering en verwerkt tot een projectie.

Het opbouwen van een ontruimingsinstallatie

Wanneer een systeem verouderd is of wanneer er een nieuw pand voorzien moet gaan worden van een ontruimingsinstallatie, dan is dat systeem niet binnen enkele dagen gereed. Doordat het maatwerk is begint de installatiemonteur met een lege patch-kast. Al naar gelang de projectie en het programma van eisen worden op de achterplaat verschillende componenten gemonteerd. Zo moeten onder andere de printplaten gekoppeld worden, deze moeten ook spanning hebben en dat zorgt voor een heleboel bekabeling. De volgende stap is het tellen van het aantal verdiepingen, waarmee wordt bepaald hoeveel en hoe sterk de versterkers moeten zijn. Deze worden gemonteerd en bekabeld. Dit is een belangrijk onderdeel aangezien de versterkers uiteindelijk zorg dragen voor de spraakverstaanbaarheid. Deze moeten een bepaalde decibel behalen (85 decibel voor de alarmering en 75 decibel voor het gesproken woord). Wordt dit niet behaald dan kan het gebouw niet gecertificeerd worden. Uiteraard wordt de kast voorzien van een deur, stroom en noodstroom.

Wanneer alle componenten zijn geplaatst en alle bekabeling gereed is om uiteindelijk op de locatie aangesloten te worden, wordt gestart met het bouwen van de software. Ieder component wordt door TMCDAS in de software voor het ontruimingssysteem verwerkt. Zo wordt het volledige proces uitgewerkt in stappen, welke uitgevoerd worden wanneer er sprake is van een calamiteit; de brandmelding geeft een signaal door naar de brandweer en stelt de ontruimingsinstallatie in werking. Het ontruimingsalarm treedt in werking en eventuele muziek wordt ervan af geschakeld, waarna de gesproken ontruimingsmelding hoorbaar zal worden. De nooduitgangen worden automatisch geopend, de liften worden naar beneden gestuurd waarna de deuren geopend worden en de liften verder niet meer gebruikt kunnen worden, een eventuele slagboom gaat open, enzovoort. Alles om de aanwezige mensen in het gebouw zo snel en zo veilig mogelijk naar buiten te begeleiden en de benodigde hulptroepen zo snel mogelijk op de plaats van bestemming te krijgen.

Wanneer de software klaar is gaat de installatiemonteur uitvoerig testen. Is de monteur tevreden, dan wordt het systeem verpakt en verzonden naar de locatie. Waarna de installatiemonteur het systeem kan koppelen met de speaker lussen in het gebouw, waarna er nieuwe tests volgen.

Zo wordt een ontruimingsinstallatie volledig van niets opgebouwd tot een veilig systeem om het gebouw mee te ontruimen. Alle wensen van de klant zijn in het systeem verwerkt, aan alle eisen voor de certificering wordt voldaan, de ontruimingsinstallatie wordt nu overgedragen aan de eindgebruiker. Op naar een volgende installatie!