NEN 2654-2

Het uitvoeren van onderhoud aan ontruimingsinstallaties is enorm belangrijk. Denk bijvoorbeeld aan de terugkomende controles en metingen. Op die manier is iedereen verzekerd van zijn of haar veiligheid.

Wat is NEN 2654-2?

Het is van belang dat de uitvoering van het onderhoud aan ontruiminigsinstallatie gebeurd onder de norm NEN 2654-2. In deze norm staat namelijk exact beschreven welke metingen, testen en registraties dienen plaats te vinden.


Wat houdt dat precies in?

In de norm NEN 2654-2 staat precies beschreven aan welke eisen het beheer en onderhoud moet voldoen. Een rapportage van een onderhoud is enorm belangrijk. Een rapportage van onderhoud aan een ontruimingsinstallatie moet begrijpelijk zijn, ook voor niet-technici. Daarom wordt de NEN 2654-2 compact beschreven en bestaat het uit 30 pagina’s met bijlagen. Tegen betaling kunt u de norm bij het NEN downloaden


De gebruiker van een ontruimingsinstallatie is verplicht vanuit de norm om adequaat onderhoud uit te voeren. De gebruiker is eindverantwoordelijk voor juist functioneren van de installatie. Dit houdt in dat de gebruiker met het ontruimingsonderhoudsbedrijf een onderhoudsovereenkomst dient aan te gaan. De gebruikers stelt een beheerder aan als verantwoordelijke voor dagelijks beheer.


Preventieve onderhoud NEN 2654-2

Grotendeels is de beheerder verantwoordelijk voor het preventieve onderhoud. Dit houdt het navolgende in; 


- Zorgdragen voor het up to date houden van alle documentatie;

- Tekeningen,

- PVE,

- Logboekregistraties,

- Instructie handboeken

- Update gegevens van de apparatuur.

- Daarnaast zal de beheerder meerdere keren maandelijkse inspecties moeten doen.


Dit alles dient geregistreerd te worden in het logboek. Het technisch onderhoud dient te worden uitgevoerd door een onderhoudsdeskundige OAI. Een gecertificeerd onderhoudsbedrijf beschikt in ieder geval over dergelijke specialisten.

TMCDAS is zo’n gecertificeerd bedrijf en kan het jaarlijks onderhoud uitvoeren. TMCDAS heeft gecertificeerde onderhoudsdeskundigen in vast dienstverband om het onderhoud uit te voeren. Wij zijn ook echte specialisten op het gebied van OAI.


Op welke punten wordt er gecontroleerd?

Tijdens het preventief onderhoud wordt met een checklist gewerkt en puntsgewijs de metingen en controles uitgevoerd. Dit betreft bijvoorbeeld de aansturing van de installatie, de output van de zone modules en vooral de voeding en noodstroominstallatie. Ook wordt de capaciteit van de accu gemeten. Indien de accu niet meer voldoet aan de specificatie wordt deze vervangen. Na een aantal jaren wordt de accu sowieso preventief vervangen. Na de fysieke controle wordt een geluidstest gedaan. Indien de installatie volgens de specificatie werkt, wordt het systeem akkoord verklaard. Indien de klant het wenst, en het systeem werkelijk volledig voldoet aan de uitgangsspecificaties, kan er een CCV inspectiecertificaat verstrekt worden waarbij de gebruiker een borging heeft voor de kwaliteit van de installatie. In geval van een calamiteit kan hij verklaren dat het systeem voldoet aan de gestelde performance eisen. In de huidige markt waarbij dit soort installaties onder een vergrootglas liggen van de authoriteiten is dit een serieus issue aan het worden, De recente ontwikkelingen in het Verenigd Koninkrijk zijn daar ook debet aan.


TMCDAS & NEN

TMCDAS kan dit gespecialiseerde onderhoud voor u doen volgens de eisen van de norm en wordt uitgevoerd door een gediplomeerde onderhoudsdeskundige. Onderhoudsdeskundigen OAI zijn gediplomeerde specialisten en zij controleren en registreren middels checklists en meetstaten. Na elke uitvoering van onderhoud aan een ontruimingsinstallatie overhandigen wij een rapportage aan de klant waar alle bevindingen in zijn beschreven.


Tevens zijn wij sinds 2020 gespecialiseerd in brandmeldinstallatie, dit geldt zowel voor de installatie als het onderhoud. 


TMCDAS heeft al bijna 40 jaar ervaring in het ontwikkelen, produceren en onderhouden van ontruimingsinstallaties. TMCDAS is de juiste partij voor uw ontruimingsinstallatie. Met ons aanbod van eigen ontworpen centrales en luidsprekers kunnen wij gedegen advies geven en een projectering op maat. 

Neem gelijk contact met ons op door te bellen naar 085 877 00 78 of stuur een e-mail naar info@tmcdas.nl.

Neem direct contact met ons op

Vragen over NEN 2654-2? Contact ons!