Ontruimingsalarmering in parkeergarages

Binnen parkeergarages zijn er incidenten te benoemen waarbij een snelle evacuatie gewenst is. Denk hierbij aan branddetectie, CO detectie en LPG detectie. Parkeergarages hebben een nog groter probleem heden ten dage; door de verregaande beveiliging zijn deze objecten vaak volledig gesloten. Dat is een ongewenste situatie. 

De in- en uitritten zijn vaak beveiligd met speedgates of rolhekken die bij elke passage op en dicht gaan. De enigste vluchtwegen zijn de trappenhuizen, want liften zijn uit den boze in een brandsituatie. Voeg daar aan toe, dat door rookontwikkeling het zicht in een dergelijk object snel afneemt en u begrijpt


‘het rampscenario is compleet’.


Ontwerpfase parkeergarage

Uiteraard wordt er veel aandacht geschonken aan de evacuatie in de ontwerpfase van een gebouw. Indien zaken in het ontwerp niet goed geregeld zijn, zal er nooit een gebruiksvergunning door de brandweer worden afgegeven. Toch is het zaak om kritisch te zijn en u te vergewissen hoe het een en ander is geregeld.


Wij stellen altijd vragen in de offertefase hoe dit soort zaken geregeld zijn. De navolgende vragen kunt u zich stellen:


• Worden de speedgates / rolhekken aangestuurd bij de toe- en afritten?

• Door welk systeem wordt dit aangestuurd? (Zorg er in ieder geval voor dat dit minimaal gebeurt door de ontruimingsinstallatie of desnoods door de brandmeldinstallatie.)

• Is er een noodverlichting?

• Heeft u wel eens gedacht aan vloerverlichting?

• Heeft u wel eens gedacht aan visualisatiepanelen voor bewegwijzering?


'U ziet dat er op het gebied van verlichting beste goede mogelijkheden zijn'


Wij zijn een voorstander van noodverlichting met bewegwijzering. Door rookontwikkeling is een visualisatie op de vloer eigenlijk de enigste betrouwbare methode. Denk met name aan vliegtuigen waar ze dit ook op deze wijze uitvoeren. Deze verlichting is door de ontruimingsinstallatie aan te sturen.


Luidsprekers in parkeergarages

Ons artikel voor ontruimingsalarmering in tunnels gaat ook iets dieper in op akoestisch problemen. Het is zaak om aandacht aan de akoestiek te besteden in een parkeergarage. Tenslotte, door de betonnen wanden is er veel reflectie en de STi waardes zullen niet geweldig zijn.


De luidsprekers in een parkeergarage dienen te voldoen aan de EN54-24 norm. Verder verdient het de voorkeur om de luidsprekers in een ring op te nemen en dan op elke luidsprekers een isolator te plaatsen. Dit verhoogt de betrouwbaarheid significant.


Over het geluidsniveau wordt in de norm NEN2575 weinig gezegd. Er zijn dus geen eisen van toepassing op dit vlak. Uit ervaring kunnen wij u adviseren om minimaal 65dB geluid te eisen op alle plaatsen in de garage.


Tip! Indien een parkeergarage beschikt over een CO/LPG detectiesysteem is er ook meestal een optische signaalgever aanwezig die aangeeft dat u de motor van de auto dient af te schakelen. Deze borden bevatten ook vaak een akoestische signaalgever. Het wordt geadviseerd deze akoestische signaalgever te deactiveren bij een gesproken woord ontruiming. De kans is namelijk heel groot dat het gesproken woord niet verstaanbaar is bij een dergelijke situatie.

Benieuwd wat wij voor jou kunnen betekenen?


Neem dan contact met ons op en vul het contactformulier in of bel naar 085 877 00 78


Wij hebben ervaring in het ontwerpen, installeren en onderhouden van ontruimingsinstallaties in parkeergarages. Wij maken graag kennis!


[gravityform id="1" title="false" description="false"]