Ontruimingsalarmering in tunnels

Tunnelalarmering is tegenwoordig een hot item. Na de inferno's in de Gotthardttunnel in Zwitserland en de Karawankentunnel in Oostenrijk zijn we ons toch weer iets meer bewust van het feit dat een calamiteit in een tunnel de gevolgen dramatisch laat toenemen. Binnen Europa zijn de laatste tijd de eisen aangaande tunnelbeveiliging dan ook behoorlijk aangescherpt.

Ontruimingsalarmering is ongelofelijk belangrijk in deze toepassing.


Hoe werkt de ontruimingsalarmering in tunnels

Het tunneltraject kun je feitelijk segmenteren en daarmee heb je zones geprojecteerd. Zonegewijze omroep is letterlijk van levensbelang in geval van calamiteiten. Daarmee kun je door ondersteuning van het CCTV systeem heel gericht omroep naar een locatie sturen.


Normering in Nederland en Duitsland

Vreemd genoeg is er weinig geregeld op het gebied van normering bij tunnel-ontruimingsalarmering. In de Duitstalige gebieden zijn daarentegen eisen gesteld aan de toegepaste luidsprekers en TMCDAS kan deze speciale gecertificeerde luidsprekers ook leveren.


'In een tunnel zijn er nogal wat externe invloeden die meegenomen dienen te worden bij projectie van zo'n installatie'


Omgevingslawaai

Door de grote hoeveelheid ventilatoren in een tunnel is er een hoog niveau omgevingslawaai van ongeveer 100 dB. De luidsprekers dienen minimaal 10 dB hoger audio af te geven, of liefst zelfs nog iets hoger. Indien er verkeer rijdt ligt dat nog hoger. De luidsprekers in tunnels dienen dus minimaal 120 dB vermogen te leveren. Dit is dus een behoorlijk hoge waarde en u zult dan ook zien dat de spoeling dun wordt ten aanzien van het aantal leveranciers.


Spraakverstaanbaarheid

De spraakverstaanbaarheid zal in een tunnel abominabel slecht zijn door alle reflecties. Het is dus zaak luidsprekers toe te passen met gecorrigeerde afstraalkarakteristieken. Als je een STi haalt van 0,6 is dat goed. Een advies is om steeds op een afstand van 50 meter per rijstrook een luidspreker te projecteren. Een STi die dicht in de buurt van 0,6 komt is dan redelijk te realiseren. In de praktijk zal blijken dat een STi van 0,5 het maximaal haalbare is.


Uitvoering van een centrale

Door de grote hoeveelheid hoog vermogen luidsprekers zullen er veel versterkers nodig zijn. Indien de ontruimingscentrale ergens in een apparatuur ruimte staat opgesteld, zal dat meestal resulteren in grote lengtes bekabeling. Kabelverliezen gaan dus zeker een rol spelen.


Er dienen dan keuzes gemaakt te worden in bekabeling en/of master-slave configuratie.

Een gedegen projectie vanuit audio perspectief alsmede elektrotechnische achtergrond is beide van belang.


Redundancy van versterkers

Bij tunnelsignalering is een hoge mate redundancy van toegepaste systemen gebruikelijk. Wij zullen de klant altijd adviseren gebruik te maken van een redundant versterker per groep luidsprekers die staan opgesteld bij een hectometerlocatie.

'Dus op één locatie binnen de tunnel is een full-redundant versterker opgesteld met dito power supply en noodvoeding'

Uiteraard beschikken de luidsprekers over een goedgekeurde isolator. Verder dient de datatransmissieweg van de versterkers, dus de koppeling op de centrale, te geschieden via twee gescheiden brandcompartimenten; de bekabeling is hier dubbel uitgevoerd. Dit is een redelijke hoge mate van fail-safe, maar bijvoorbeeld in de wereld van Marin Solutions tamelijk gebruikelijk.


Certificering

Het is al eerder genoemd, maar in de toepassing van tunnel-ontruimingsalarmering is er niets geregeld. Alle aanbevelingen die eerder zijn genoemd, zijn aanbevelingen die worden gedaan op basis van kennis van audio en elektrotechniek. Veel normen en richtlijnen zijn voor handen, en het is mogelijk om op korte termijn een goede richtlijn of Programma van Eisen te formuleren.


Een goed uitgangspunt zou zijn om een aantal basiszaken nu te formuleren. Als er gestart wordt met de uitgangspunten van de EN54-16, zijn we reeds een eind op weg. Daarnaast zullen we extra eisen moeten gaan stellen aangaande de elektronische uitvoering.

Benieuwd wat wij voor jou kunnen betekenen?


Neem dan contact met ons op en vul het contactformulier in of bel naar 085 877 00 78


Wij hebben ervaring in het ontwerpen, installeren en onderhouden van ontruimingsinstallaties in tunnels. 
Wij maken graag kennis met jou.

[gravityform id="1" title="false" description="false"]