Ontruimingsalarmering op fabrieksterreinen

Fabriekterreinen bevatten vaak vele risicofactoren. In de geschiedenis zijn er een groot aantal inferno’s alsmede andere grote calamiteiten te benoemen op fabrieksterreinen. Ontruimingsinstallaties zijn dan doelmatige systemen. Echter de praktijk is vaak anders. Er is weinig tot niets geregeld aangaande regelgeving en richtlijnen. De ontruimingsprocedures houden op bij het verzamelpunt voor het gebouw.

Normering en richtlijnen

Als men kritisch kijkt naar de huidige normering en richtlijnen, dan is veel materiaal beschikbaar om een goede richtlijn te vervaardigen met verwijzing naar actuele normering. Veel aandacht zal besteed dienen te worden aan de audiokwaliteit. Denk hierbij aan het volumeniveau en vooral de STi waardes; de spraakverstaanbaarheid.


Luidsprekers en fabrieksterreinen

Het geluid van een luidspreker is een zogeheten puntbron en wij kunnen er vanuit gaan dat het geluid elke verdubbeling in afstand met 3dB vermindert. In een openluchtsituatie hebben we echter te maken met reflecties en verwaaien van geluid, dus in een projectie dient men daar rekening mee te houden. Als we uitgaan van hoog vermogen luidsprekers van minimaal 120dB, dan zal in een ideale situatie op 500 m afstand nog 93dB geluid zijn.


De praktijk is echter anders, namelijk veel lagere getallen door externe invloeden, dus lijkt het zaak om de omroeppunten op afstanden van 200 tot 250 meter van elkaar te plaatsen. Redelijkerwijs kun je op 200 meter afstand zeker 90dB geluid overhouden in deze situatie en daarmee overstijg je het omgevingslawaai wat doorgaans ongeveer 80dB bedraagt.


Hulpdiensten zijn dan in staat om gesproken mededelingen te doen en daarmee controle te houden over de evacuatie. Dit is toch een belangrijk onderwerp.


'Paniek is te voorkomen, of in ieder geval te reduceren indien mensen geïnformeerd worden'


Een ontruimingsinstallatie bestaat uit een logica deel met audioversterkers en luidsprekers.


Door de vaak grote afstanden op terreinen zal reeds in een vroege fase van het ontwerp de voorkeur worden gegeven aan decentrale master/slave configuraties. De praktijk is dan dat in de ontwerpfase op de luidsprekerlocaties systeemkasten worden geplaatst met audioversterkers en power supplies die worden toegepast in ontruimingsinstallaties. Vanuit één centraal punt zullen deze installaties dan worden aangestuurd.


De transmissiewegen zullen bij voorkeur ook redundant uitgevoerd dienen te worden. Je kunt dit als een wens beschouwen. Bij koppelingen op basis van IP, bijvoorbeeld door internet verbindingen, wordt dit al weer een stuk lastiger. Bij juiste systeemspecificaties kunnen echter goede oplossingen worden gespecificeerd.


'Verder is het zaak veel aandacht te schenken aan de voedingen in dergelijke systemen'


De EN54-4 A2 eis zoals die wordt gesteld in de brandmeldwereld is eigenlijk de meest voor de hand liggende oplossing. De eisen voor betrouwbare performance zijn beschreven voor zowel het voedingsgedeelte alsmede de secundaire power supply met accu’s.

Benieuwd wat wij voor jou kunnen betekenen?


Neem dan contact met ons op en vul het contactformulier in of bel naar 085 877 00 78


Wij hebben ervaring in het ontwerpen, installeren en onderhouden van ontruimingsinstallaties op fabrieksterreinen. Wij maken graag kennis!


[gravityform id="1" title="false" description="false"]