Case study Schipholkantoor

De achtergrond

De luchthaven Schiphol beschikt over vele kantoorfaciliteiten. Eén van de kantoren is bestemd voor de centrale directie. In dit pand diende de brandmeld- en ontruimingsinstallatie vervangen te worden en vooral, de volledige installatie diende te voldoen aan de laatste regelgeving. De opdrachtgever stelde daarmee de eis dat installatie moest voldoen aan de CE regelgeving conform EN54-16, EN54-4 en EN54-24.


Het pand bestaat feitelijk uit twee vleugels en is onderling verbonden met een centrale hal. In de centrale hal is een receptie waar tevens het centrale bedienpaneel met commandomicrofoon is geplaatst. Met de bekabeling als uitgangspunt hebben wij in overleg met de opdrachtgever gekozen voor een Master Slave configuratie. Daarmee kon het kabeltracé eenvoudiger gehouden worden.


Het project

Het systeem is uitgevoerd als een Master Slave systeem. Dit zijn fysiek twee centrales waarbij de master de centrale audiocomponenten en de programmering voor het totale systeem bevat.


De slave is feitelijk een extra versterker rack. Tevens is de communicatie bus met alle beveiligings-signalering vanuit de master

verbonden met de slave. Door de keuze van de Master Slave configuratie moest er wel zorg voor worden gedragen dat de signalering van de commandomicrofoon gewaarborgd werd. Het microfoonsignaal is dus verbonden met de audioversterkers van de slave. Dit vergt extra bekabeling van master naar slave. Daarmee is het volgens de norm ook noodzakelijk dat de bekabeling dubbel wordt uitgevoerd.


Dit is gerealiseerd door het TMCDAS redundant line interface. Dit speciale interface waarborgt de eis uit de NEN 2575 betreffende netwerkconfiguraties. Met het speciale lijninterface zijn we in staat om een analoge audiolijn en datalijn vanuit de master dubbel naar buiten te brengen, dus redundant waarbij de beide kabelsets via gescheiden brandcompartimenten worden geleid.


Voordat het systeem operationeel werd, zijn er een aantal kleine problemen geweest. Dit had te maken met het analoge karakter van de installatie. Aardlussen veroorzaakten brom en andere storingen. Door galvanisch te scheiden is dit weer opgelost. Dit is inherent aan analoge oplossingen. December 2012 is het systeem uiteindelijk volledig naar tevredenheid opgeleverd.


Onze opdrachtgever

Cofely Zaandam heeft van de Luchthaven Schiphol in 2012 de opdracht ontvangen voor vervanging van genoemde technische installaties. Voor de ontruimingsinstallatie is de keuze gemaakt voor TMCDAS. Cofely heeft aangegeven tevreden te zijn over de performance van TMCDAS in dit project.

Technische specificaties


✓ Ontruimingsinstallatie TC8200

✓ Software versie 2.2


Master

✓ Aantal zones 12

✓ Aantal ingangen 16

✓ Audio vermogen 400 Watt


Slave

✓ Aantal zones 15

✓ Aantal ingangen gekoppeld aan master

✓ Audio vermogen 600 Watt


Benieuwd wat wij voor jou kunnen betekenen?


Neem dan contact met ons op en vul het contactformulier in of bel naar 085 877 00 78


Wij hebben ervaring in het ontwerpen, installeren en onderhouden van ontruimingsinstallaties.
Wij maken graag kennis!


[gravityform id="1" title="false" description="false"]