Omroepinstallaties

Wat is eigenlijk het verschil tussen een omroepinstallatie en een ontruimingsinstallatie? Wij vertellen alles in het artikel.

Omroepinstallaties voor ontruimingen

Toch zien we in een aantal gevallen nog steeds gebeuren dat standaard omroepinstallaties worden gepresenteerd als een ontruimingsinstallatie. Helaas is het niet zo eenvoudig om hier van uit te gaan. Er zitten namelijk veel verschillen tussen een omroepinstallatie en een ontruimingsinstallatie. 


Er worden nogal wat eisen gesteld aan een ontruimingsinstallaties en die extra eisen t.o.v. een omroepinstallatie liggen voornamelijk op het gebied van robuustheid en interne beveiliging van de apparatuur.


'Logisch, brandbeveiliging is niet zomaar iets'


Omgekeerd mag wel. Een ontruimingsinstallatie mag ook gebruikt worden als een omroepinstallatie en die toepassing zien we dan ook regelmatig.

Ook wordt een koppeling van een omroepinstallatie aan een telefooncentrale veelvuldig gerealiseerd voor centrale omroep. Met name bij situaties met grote vloeroppervlaktes en veel personen die niet altijd op hun vaste werkplek aanwezig zijn, is centrale omroep een prettige faciliteit. Het is ook toegestaan de ontruimingsinstallatie te gebruiken als een omroepsysteem.


De interne beveiliging van de ontruimingssystemen liggen op het vlak van elektronische bewaking van interne systeemcomponenten en die eisen zijn geformuleerd in productnormen.


De robuustheid van de ontruimingsinstallaties zien we terug in de toepassing van ontruimingsluidsprekers. Deze luidsprekers dienen te voldoen aan de zwaarste eisen. Een luidspreker bevat gevoelige materialen die zonder meer brandgevoelig zijn. In een ontruimingsluidspreker worden verbeterde materialen gebruikt die in een brandsituatie toch gedurende een gegarandeerde periode blijven werken.


Deze eisen liggen ook weer vast in een productnorm. Deze productnormen worden gebruikt tijdens typekeuringen om vast te stellen dat deze producten voldoen aan de minimale eisen die in deze normen worden genoemd.


'Kortom, men kan niet zomaar de eerste beste versterker met microfoon en luidspreker gebruiken voor een ontruimingsinstallatie'


Het waarom zal u ook later duidelijk worden en zult u ook begrijpen dat ontruimingsinstallaties door hun complexe elektronica kostbare systemen zijn. Juist deze elektronica moet in een precaire situatie zo lang mogelijk blijven werken om mensenlevens te sparen. Dit is niet niks en daarom dienen ook de allerhoogste eisen aan deze apparatuur gesteld te worden.

Minimale eisen omroepinstallatie

Nogmaals, in de productnormen zijn de minimale eisen vastgelegd waaraan deze apparatuur dient te voldoen. Deze minimale eisen worden getoetst in een typekeuring. Alleen goedgekeurde apparatuur is uw borging dat u een verantwoorde investering doet, en vrijwaart u van mogelijke aansprakelijkheden na een vervelende gebeurtenis.

Achtergrondmuziek omroepinstallaties

Omroepinstallaties worden vaak gebruikt voor achtergrondmuziek in bijvoorbeeld winkelcentrums, hotels en restaurants. Achtergrondmuziek kan in de meest eenvoudige toepassing met een CD-speler worden gedaan. Daarnaast is een radio tuner ook veelvuldig toegepast. De laatste tijd wordt ook steeds vaker een zogeheten internetradio gebruikt.


Het is toegestaan om externe signaalbronnen zoals achtergrondmuzieksystemen aan te sluiten op ontruimingsinstallaties. Dit is ook eenvoudig te realiseren. De plaatsen waar wel en geen muziek ten gehore wordt gebracht dienen voldoende geïnventariseerd te zijn. Met name tijdens de aanleg dienen de zones geprojecteerd te worden waar wel en geen muziek word gepresenteerd. Tenslotte is het geen goed plan om in een hotelkamer standaard achtergrondmuziek aan te bieden.


'Let op! De meeste installaties kunnen niet standaard op luidsprekerniveau bepalen of er wel of geen muziek op kan worden weergegeven'


Dit zijn complexere systemen, ergo lokale schakelsystemen in een ontruimingssysteem is uit den boze en ook niet toegestaan.


Er zijn echter ontwikkelingen in de markt waarbij het wel mogelijk is om bij ontruimingssystemen op luidsprekerniveau achtergrondmuziek of andere signaalbronnen ten gehore te brengen. Dit dient dan de veiligheidsfunctie niet aan te tasten en de functionaliteit zal altijd met een keuringsinstituut overlegd dienen te worden.


Een mooi voorbeeld in deze situatie is de toepassing van de A-B luidspreker. Dit is een luidspreker die twee aansluitingen heeft, een A aansluiting en een B aansluiting. De A aansluiting is bedoeld voor het ontruimingssignaal en de andere aansluiting voor de externe signaalbronnen. Een signaal op de A aansluiting overruled de B aansluiting.


Feitelijk zijn dit twee luidsprekers in één behuizing. In geval van bijvoorbeeld een hotelsituatie is het dan mogelijk om in de hal een A-B luidspreker te gebruiken en op de kamers alleen een standaard ontruimingsluidspreker. Dit is bijzonder handig daar in het verleden altijd twee luidsprekers dienden te worden toegepast op die plaatsen waar men achtergrondmuziek en ontruiming wilde hebben.


De luidsprekers voor de ontruiming hoeven niet aangesloten te worden op een aparte zone. In de hal is door middel van een extra kabelnet de B luidspreker ook aangesloten. Doorgaans gebruikt men dan ook een extra aderpaar in de bekabeling van de ontruimingsinstallatie voor aansluiting van de B luidspreker. De totale kostprijsverhoging voor een dergelijk project is dan niet significant verhoogd.


De B luidsprekers worden dan aangestuurd door een separate versterker. Dit hoeft geen ontruimingsversterker te zijn en is in de meeste gevallen ook veel goedkoper.


'Dit is een slimme toepassing en wordt steeds vaker gebruikt'


Het loont dus de moeite tijd en energie te steken in de formulering van de eisen van een ontruimingssysteem type A. Vaak door een kleine extra investering in het systeem heeft u veel meer nuttige mogelijkheden en dus plezier van een dergelijke installatie.

Vragen over omroepinstallaties?


Neem dan contact met ons op en vul het contactformulier in of bel naar 085 877 00 78


Wij hebben ervaring in het ontwerpen, installeren en onderhouden van ontruimingsinstallaties bij kantoren. 
Wij maken graag kennis met jou.