Kennisbank - Ontruimingsinstallaties

tmcdas ontruimingsinstallatiesIn relatie tot brandmeldsignalering zal er voornamelijk gekeken worden naar de toepassing van ontruimingsinstallaties. De vigerende normen en richtlijnen voor brandmeldinstallaties kunnen echter ook worden gebruikt in de andere toepassingsgebieden. De eisen die bijvoorbeeld worden gesteld aan elektronische voedingen in brandmeldsystemen zijn zonder meer toepasbaar in andere vakgebieden. De eisen aan luidsprekers zijn ook direct te gebruiken in andere toepassingen. Een uitzondering vormen de zogeheten EX eisen (explosieveilig).

'Kortom, veel is bruikbaar dus heb niet het idee dat eisen opnieuw ontwikkeld moeten worden'


Het is wellicht goed om te kijken hoe ontruimingsinstallaties zijn ontstaan in Nederland.

Ontruimingsinstallatie Nederland

Zolang er brandmeldsystemen bestaan, bestaan er ontruimingsinstallaties. In de eerste toepassingen waren dat sirenes, zogenaamde slow-whoops die aanwezig publiek te kennen gaven dat men diende te evacueren. Dit was prima bruikbaar.

Men zag echter, door de vele meldsystemen die er ontstonden in de loop der jaren, dat een sirene geen nut meer had. Mensen wisten simpelweg niet wat een sirene betekende en de impact was nagenoeg nihil. Ook heden ten dage komt het nog te vaak voor dat een sirene niet serieus wordt genomen (terecht?) en gebeurt er dus niets. Tegenwoordig worden signalerende geluiden voor meer doeleinden gebruikt, denk hier aan telefoonmeldingen, de deurbel en andere apparaten die geluiden gebruiken om mensen te signaleren. Het is dus zaak dat ontruimingsinstallaties de attentiewaarde te verhogen.

'Dit werd gedaan door de introductie van spraaksystemen'


Taxametercentrale te Amsterdam introduceerde reeds in 1978 het systeem Autocall op de Nederlandse markt. Daarmee werd het mogelijk om zonegewijs een pand te ontruimen met gesproken teksten. Dit waren revolutionaire systemen voor die tijd en deze systemen kregen veel aandacht van met name brandweerkorpsen. Eindelijk was het mogelijk een serieus volautomatisch evacuatiesysteem toe te passen. Het werd vanaf dat moment noodzakelijk om deze installaties te classificeren.

Zo werden deze ontruimingsinstallaties na verloop van tijd type A of type B installatie genoemd.
Reactie plaatsen