element.style { color: white; background: red; }

Page content

Storing in een hotel

TMCDAS heeft een eigen storingdienst waar klanten contact mee op kunnen nemen wanneer er sprake is van een storing in hun ontruimingsinstallatie. Zo werd er onlangs aan het begin van een avond contact met ons opgenomen voor een ontruimingsinstallatie in een hotel welke in storing bleef staan.

Zeker voor een hotel is een goed werkende ontruimingsinstallatie van groot belang. 24 uur per dag, zeven dagen per week zijn vele mensen in het gebouw aanwezig. Deze kunnen van verschillende nationaliteiten zijn en een ander slaapritme hebben dan de standaard dag-nacht-ritme in onze tijdzone. Te allen tijden moet een ontruimingsinstallatie in dit type gebouwen dus goed werken.

Storing gemeld en dan?

Een monteur van TMCDAS was snel ter plaatse en heeft de ontruimingsinstallatie onderzocht. Hierbij wordt gekeken naar de werking van de versterkers, van de voeding, van de afzonderlijke speakers, enzovoort. Veelal wordt er door de monteur ook gevraagd/gekeken of er veranderingen in het gebouw hebben plaatsgevonden; verbouwing, uitbreiding, plaatsing van extra muren. In dit specifieke geval was bekend dat de onderhoudsmonteur al zes jaar lang had aangegeven dat het systeem aan vervanging toe was. Een boodschap waar zowel de monteur als het hotel op dat moment niets aan had. De eerste noodzaak was uiteraard om de ontruimingsinstallatie uit storing te krijgen.

Een ontruimingsinstallatie gaat ongeveer 15 tot 20 jaar mee, in dit hotel wordt nog gewerkt met een Type TC-8000 welke reeds 25 jaar oud is. Momenteel werkt TMCDAS met Type-A 8200 ontruimingsinstallaties. De TC-8000 is de eerste ontruimingsinstallatie welke groot geproduceerd werd en is net als de huidige ontruimingsinstallaties een spraak-gestuurd-systeem. Dit houdt in dat naast het alarmsignaal ook gesproken woord hoorbaar is. In het geval van een hotel gaat het hierbij veelal om een bericht in verschillende talen waarin de mensen wordt verteld dat het pand verlaten moet worden, er geen gebruik mag worden gemaakt van de liften en waar de dichtstbijzijnde nooduitgangen zijn die door de ontruimingsinstallatie automatisch zijn geopend.

Gevaarlijke situatie

Diezelfde avond werd de oorzaak van de storing niet gevonden. De hoteleigenaar was hierdoor genoodzaakt om andere maatregelen te treffen. Met een megafoon paraat werden extra rondes door het hotel afgelegd om nauwlettend in de gaten te houden of alles goed ging. Uiteindelijk werd het probleem achterhaald na een dag loskoppelen, testen, aankoppelen, weer testen, … door twee monteurs. Het bleek om een spanningsprobleem te gaan.

Een hotel zonder ontruimingsinstallatie is een gevaarlijke situatie welke voorkomen had kunnen worden door op tijd een nieuw systeem aan te schaffen. Een pandeigenaar is echter niet verplicht de ontruimingsinstallatie te vervangen wanneer de monteurs van TMCDAS dit adviseren tijdens het jaarlijkse onderhoud. Tevens is een pandeigenaar niet verplicht om het geadviseerde maandelijkse onderhoud en ontruimingstest zelfstandig uit te voeren. De klant is daarom altijd zelf de eindverantwoordelijke voor de werking van de ontruimingsinstallatie.

Veelal verwachten klanten dat wanneer zij eraan toe zijn om het systeem te vervangen, dit binnen afzienbare tijd te realiseren valt. Dit is echter niet het geval. Er moet een nieuwe projectie worden gemaakt welke moet voldoen aan de eisen van deze tijd. De ontruimingsinstallatie wordt vervolgens van niks opgebouwd tot een goed werkend systeem. Bestaande bekabeling, speakers, systeem, moeten vernieuwd worden, waarna het systeem ingebouwd moet worden, getest en veelal gecertificeerd.

Enkel een nieuw systeem had deze storing kunnen voorkomen. Kort daarvoor had de ontruimingsinstallatie nog een onderhoudscheck gehad, waarbij op het verouderde systeem na, niets zorgwekkend was geconstateerd. Onderhoud is echter een momentopname en betekent niet dat een systeem een maand later nog goed werkt. Daarom is het goed dat een ontruimingsinstallatie in storing treedt zodra het systeem niet goed functioneert en onverwachte onveilige situaties worden voorkomen. We komen altijd tot een oplossing, al is het soms even zoeken.