element.style { color: white; background: red; }

Page content

Spraaksystemen van het type A; een ontruimingsinstallatie met audio en microfoon

Sinds de lancering in 1978 van het Autocall ontruimingsinstallatie van Taxametercentrale, is het mogelijk een pand per zone te ontruimen. Daar waar sirenes niet meer voldoende indruk maakten op mensen bij calamiteiten, werd het mogelijk met spraak mensen gericht ontruiming instructies te geven. Vanaf dat moment werd er onderscheid gemaakt in ontruimingsinstallaties; met spraak (Type A) en zonder spraak (Type B).

Type A ontruimingsinstallaties

Type A zijn spraakontruimingsinstallaties welke bestaan uit een ontruimingsinstallatie én een audio installatie. De klant kan een eigen muziekbron aankoppelen waarna in de software wordt aangeven op welke locaties muziek open moet staan op de luidspreker. Ideaal voor in hotelgangen, de lounge of in het restaurant.

In een normale situatie wordt er dan muziek afgespeeld, is er sprake van een calamiteit dan schakelt de ontruimingsinstallatie de muziek eraf en wordt de slow-whoop geactiveerd. De slow-whoop is het alarmsignaal, daar achteraan komt een gesproken tekst, desgewenst in meerdere talen (tot 5 talen mogelijk). De tekst vertelt de aanwezige mensen dat zij het het pand moet verlaten door gebruik te maken van de nooduitgangen en geen gebruik moeten maken van de liften. Daarnaast beschikken Type A ontruimingsinstallaties over een nevenpaneel waarop zich een microfoon bevindt. Deze kan voor interne communicatie worden gebruikt maar ook om mensen gericht commando’s te geven wanneer er sprake is van een ernstige situatie.

Belangrijk bij Type A ontruimingsinstallaties is de spraakverstaanbaarheid, welke afhankelijk is van verschillende factoren. Naast de omvang van de ruimte en de aanwezige geluiddemping, moet er ook rekening worden gehouden met de voortplantingssnelheid van geluid. Vooraf wordt precies berekend welk geluidniveau behaald moeten worden voor de specifieke locatie, om ervoor te zorgen dat het spraaksysteem goed verstaanbaar is ongeacht de situatie.

Type B ontruimingssystemen

Type B zijn slow whoop ontruimingsinstallaties. Deze installaties bevatten geen luidsprekers, enkel signaalgevers. Door hier spanning op te zetten bij een calamiteit gaat de slow whoop loeien.

Type B+ ontruimingsinstallaties bevatten ook slow whoops, maar deze beschikken ook over een geluid chip. Wanneer er spanning wordt gezet op de signaalgever, dan geeft de slow whoop een alarm af, gevolgd door een een vooraf opgenomen spraakfragment afkomstig vanaf de chip. Het is hierbij niet mogelijk om zelf tekst in te spreken of om commando’s te geven via een microfoon. De geluidskwaliteit van een Type B+ installatie dient ook te voldoen aan de eisen van spraakverstaanbaarheid. Daarom kan een Type B+ installatie ook nooit vergeleken worden met een Type A installatie.

Type A ontruimingsinstallatie vereist? Dan komt TMCDAS in beeld

tmcdas ontruimingsinstallatiesWanneer het om een groot gebouw gaat van minimaal 10.000 m2, of dat uit meer dan vier bouwlagen bestaat, of waar meer dan 1.000 mensen gelijktijdig aanwezig kunnen zijn, dan wordt er door de brandweer of door de gemeente altijd een Type A ontruimingsinstallatie geëist. In de norm NEN2575 staat ook exact beschreven welke type ontruiming bij welke toepassing gebruikt dient te worden. Bij dit soort grote objecten is het voor de veiligheid van belang dat echte ontruimingsexperts een projectie maken. En dan komen ze direct bij TMCDAS terecht!

TMCDAS werkt over het algemeen alleen met Type A ontruimingsinstallaties. Type B en Type B+ zijn zelfstandig aan te schaffen en te installeren. Bij de installatie van een Type A ontruimingsinstallatie komt veel meer kijken. Deze wordt geïnstalleerd volgens de vooraf gemaakte projectie. Echt ieder detail omtrent de locatie wordt hierin door TMCDAS in ogenschouw genomen, zodat vooraf gegarandeerd kan worden dat de gewenste normering na installatie behaald zal worden. Want pas dan is het project succesvol!