element.style { color: white; background: red; }

Page content

Ontwerp van een ontruimingsinstallatie

Een ontruimingsinstallatie is altijd maatwerk. Daarom is er voor elke situatie een degelijk ontwerp noodzakelijk. In een groot aantal bestekken treffen we tegenwoordig al een project aan van de ontruimingsinstallatie. Echter, menige opdrachtgever stelt onze expertise op prijs en verzoekt ons om hier kritisch naar te kijken. Het blijkt ook vaak dat wij mogelijke onvolkomenheden in een vroege fase herkennen. Tenslotte is ontruimen een vak apart en werk voor specialisten. TMCDAS is zo’n specialist.

Uitgangspunten voor een project is de toepassing van de juiste systeemcomponenten. Natuurlijk maken we gebruik van standaard componenten uit ons portfolio.

Een goed ontwerp van een ontruimingsinstallatie begint met een goede projectie van de luidsprekers. Dit ontwerp wordt gemaakt volgens de uitgangspunten van NEN 2575. Daarnaast zal er een opzet dienen te worden gemaakt van het aantal zones. In de praktijk zal de zone-indeling parallel lopen met die van de brandmeldinstallatie.

Wij letten heel goed op het kabeltracé, omdat hier bij juiste projectie geld is te besparen. Juist een installateur moet met ons samenwerken, daar wij deze materie begrijpen. Nadat de luidsprekerposities zijn bepaald wordt de configuratie van de centrale en de overige uitgangspunten bepaald.

Het ontwerpen van een dergelijke installatie is vooral een tijdrovende klus en dient secuur en nauwgezet te worden uitgevoerd. Ons bedrijf kan een dergelijk ontwerp maken doordat wij beschikken over goed opgeleide projectadviseurs. Een ontruimingsinstallatie door ons ontworpen, voldoet aan alle eisen gesteld in de geldende normering NEN 2575, NEN EN 54-16, NEN EN54-4 en NEN EN 54-24