element.style { color: white; background: red; }

Page content

Onderhoudsmonteur van TMCDAS is geslaagd voor de cursus Onderhoudsdeskundige ontruimingsinstallaties.

Onderhoudsmonteur Ronald is geslaagd op voor zijn cursus Onderhoudsdeskundige ontruimingsinstallaties via het opleidingsinstituut BVO oftewel (Brand) veiligheid & opleidingen.

Onze onderhoudsmonteur Ronald is geslaagd voor zijn zware cursus Onderhoudsdeskundige ontruimingsinstallaties. Ronald is één van de Monteurs die namens TMCDAS de onderhoudswerkzaamheden uit voert aan de ontruimingsalarminstallaties.

Ook is Ronald in april geslaagd voor het examen Onderhoudsdeskundige Brandmeldinstallaties via het Examenbureau installatietechniek. Onze medewerkers beschikken over alle certificeringen en diploma’s om de werkzaamheden op professionele wijze uit te kunnen voeren.

CCV certificaat voor het onderhoud aan de ontruimingsinstallaties.
Een CCV certificaat geeft u de zekerheid over het onderhoud aan de ontruimingsinstallatie. Een eis van het CCV certificaat is dat TMCDAS heeft gewerkt volgens hoge kwaliteitseisen en zijn gebaseerd op Nederlandse (NEN), Europese (EN) en Internationale normen (ISO). De zekerheid van dit certificaat is dat de installatie goed is onderhouden, en dat de inspectie  door een certificatie- en inspectie instelling beperkter zal zijn. Deze instelling beoordeelt steekproefsgewijs of het gecertificeerde bedrijf de afgesproken kwaliteit volgens het certificatie schema levert.

De afnemer is verantwoordelijk voor de controle en het onderhoud van de ontruiming installatie. TMCDAS kan dit onderhoud voor u doen. Wij hechten waarden aan vakmanschap en veiligheid van onze klanten. Het geeft de klant zekerheid van veiligheid. TMCDAS voert inmiddels decennia onderhoud aan ontruimingsinstallaties. Met meerdere organisaties hebben wij overeenkomsten vastgelegd en duidelijke onderhoudscontracten.