Page content

Geluidsmeting van een ontruimingsinstallatie

Een belangrijk onderdeel van de oplevering van een ontruimingsinstallatie, is de definitieve geluidsmeting.

De uitgangspunten van het Programma van Eisen van een ontruimingsinstallatie dient getoetst te worden met gekalibreerde apparatuur. Deze meting bestaat uit twee onderdelen:

  • De dB-meting
  • De STI-meting

Het volumeniveau meten wij met een dB-meter. De verstaanbaarheid meten wij met een STI-meter. Een ontruimingssignaal kan genoeg volume hebben, maar totaal onverstaanbaar zijn. Daarom dienen beide metingen gedaan te worden om aan te tonen dat de kwaliteit voldoende is.

Vooral de STI-meting is een arbeidsintensieve meting. De bijbehorende rapportage levert u informatie om eventuele kleine bouwkundige wijzigingen door te voeren in uw pand, om daarmee de verstaanbaarheid te optimaliseren. Dit maakt een STI-meting ontzettend belangrijk.

Uiteraard kunnen wij deze metingen en rapportage leveren. Ook in een reeds gerealiseerd project (zelfs bij niet-TMCDAS apparatuur!) worden wij gevraagd deze metingen te verzorgen. Aangezien we hier specialisten in zijn kunnen wij u adviseren als het gaat om de finesses van ontruimingsalarmering.