element.style { color: white; background: red; }

Page content

Eerste CCV CERTIFICAAT voor onderhoud aan ontruimingsalarminstallaties uitgereikt

TMCDAS heeft zijn eerste onderhoud CCV certificaat mogen uitreiken aan een grote bioscoop in Rotterdam voor het onderhoud aan de TMCDAS ontruimingsinstallatie.

Bij een grote bioscoop in Rotterdam is op 10 september 2015 een TMCDAS installatie type TC8200 type A installatie in bedrijf gesteld. Dit is inmiddels de tweede installatie die ons bedrijf heeft geïnstalleerd bij deze organisatie. Onze gecertificeerde en gediplomeerde onderhoudsmonteurs hebben het onderhoud uitgevoerd aan de TC8200 ontruimingsinstallatie , waarbij het certificatiemerk werd toegepast. Het onderhoud is zonder restpunten uitgevoerd. Het CCV certificaat voor onderhoud is 20 juni 2017 uitgereikt aan de klant.

Een CCV certificaat voor het onderhoud aan de ontruimingsinstallatie en uitgereikt door ons bedrijf, geeft u de zekerheid dat TMCDAS heeft gewerkt volgens hoge kwaliteitseisen en zijn gebaseerd op Nederlandse (NEN), Europese (EN) en Internationale normen (ISO). Het voordeel van een certificaat is de zekerheid dat de installatie goed is onderhouden, en dat de inspectie door een certificatie- en inspectie instelling beperkter zal zijn. KIWA, ons certificatiebedrijf beoordeelt steekproefsgewijs of het gecertificeerde bedrijf, in dit geval TMCDAS, de afgesproken kwaliteit volgens het certificatie schema levert.

Een gebruiker zoals deze bioscoop in Rotterdam is eindverantwoordelijk voor de controle en het laten verrichten van onderhoud aan de ontruiming installatie. TMCDAS doet dit gecertificeerde onderhoud voor deze organisatie.

Wij hechten waarde aan vakmanschap en veiligheid van onze klanten. Het certificaat geeft de klant deze zekerheid en veiligheid. TMCDAS voert inmiddels decennia onderhoud aan ontruimingsinstallaties. Met meerdere organisaties hebben wij overeenkomsten vastgelegd en duidelijke onderhoudscontracten.

Meer weten over TMCDAS, onderhoudscontracten of CCV certificaat onderhoud aan de ontruimingsinstallatie? Neem contact met ons op 085-8770078