element.style { color: white; background: red; }

Page content

Certificaat Onderhoudsbedrijf Ontruimingsinstallatie CCV OAI

Op 23 maart 2017 heeft TMCDAS uit handen van KIWA Nederland B.V. het certificaat mogen ontvangen gecertificeerd onderhoudsbedrijf ontruimingsalarminstallatie CCV OAI. Daarmee is TMCDAS officieel geregistreerd als gecertificeerd Onderhoudsbedrijf Ontruimingsalarminstallaties. Elke klant die door ons bedrijf onderhoud laat uitvoeren aan een ontruimingsalarminstallatie kan ons verzoeken na de uitvoering van het onderhoud een certificaat te leveren. Overigens blijkt in de praktijk dat zo’n certificaat niet zomaar verstrekt kan worden. Er worden best hoge eisen gesteld aan de fysieke staat van installatie maar vooral ook aan de aanwezige organisatie, logboekregistraties, documentatie en tekeningen. En niet alleen wij moeten onze zaken voor elkaar hebben, ook de eigenaar en gebruiker van een ontruimingsalarminstallatie dient aan zijn verplichtingen te voldoen. Wij begeleiden onze klanten daarin zorgvuldig en zien wij met name door onze support dat de installaties in het veld kwalitatief verbeteren maar ook de organisatie daar achter. En dit is alleen werk voor specialisten zoals TMCDAS.

Onze backoffice onder begeleiding van Tamara Kooijman loodst de klant moeiteloos door de procedures.

Ontruimingsinstallaties  specialist TMCDAS zal ook continue moeten investeren om zijn organisatie op peil te houden. Ook wij worden weer gecontroleerd of wij aan de gewenste uitgangspunten en doelstellingen blijven voldoen. Ergo, het kan zelfs zo zijn dat na voltooiing van het onderhoud een tussentijdse controle plaats vindt door KIWA of wij nog steeds volgens de richtlijnen onze werkzaamheden verrichten. Kijk, dit is een win-win situatie voor onderhoudsbedrijf en eindgebruiker.

Wij zijn er van overtuigd dat ons behaalde certificaat bij gaat dragen aan de kwaliteit van het werk.