element.style { color: white; background: red; }

Page content

Afdeling Service en onderhoud, Tamara en Susan

Onze collega’s Tamara en Susan staan 5 dagen in de week beschikbaar voor de planning, organisatie en administratie van preventief – en correctief onderhoud aan de ontruimingsinstallaties van TMCDAS. Susan en Tamara hebben direct contact met de klant en onze monteurs.

Het onderhoud aan een ontruimingsinstallatie is van groot belang  en behoort altijd tot eindverantwoordelijkheid van de gebruiker.

Dit besef is nog steeds niet voldoende doorgedrongen bij de meeste gebruikers maar is dus feitelijk heel belangrijk. In geval van een calamiteit zal de gebruiker altijd aangesproken worden op de nominale staat van de installatie. Het is dus van groot belang dat de gebruiker een overeenkomst aangaat met een gecertificeerd ontruimingsalarmonderhoudsbedrijf die kwalitatief hoogwaardig werk aflevert, zoals TMCDAS!

Meer weten over TMCDAS en service en onderhoud? Neem dan contact met ons op door te bellen naar 085-8770078 of mail naar info@tmcdas.nl.

Preventief onderhoud aan de ontruimingsinstallatie van TMCDAS
Het preventief onderhoud wordt ingepland na opdracht van de klant. De monteur zal tijdens het onderhoud de installatie controleren en bevindingen registreren middels keurings- en service rapporten. Daarnaast worden details gefotografeerd en opgeslagen en dat alles wordt ook uitgebreid gerapporteerd aan de klant. Zijn er restpunten geconstateerd, dan is het de verantwoordelijkheid van de klant dat de restpunten verholpen worden. Zijn er restpunten neem dan contact op met TMCDAS en wij gaan samen kijken hoe deze restpunten te verhelpen! Het jaarlijks onderhoud gebeurd volgens CCV richtlijnen.

Correctief onderhoud aan de ontruimingsinstallatie van TMCDAS.
In geval van een storing zullen wij bij een contractuele overeenkomst binnen de gestelde responstijd acteren. Onze servicedienst acteert zelfstandig bij onze eigen TMCDAS installaties.
Onze monteurs verhelpen de storing na binnen gekomen opdracht. Het storingsrapport bevat een analyse van de storing en de werkzaamheden worden zo nauwkeurig mogelijk beschreven. Het rapport bevat een duidelijke specificatie van de gebruikte materialen en gewerkte uren. De monteur zal de klant voorzien van dit storingsrapport door het aan hem te mailen. Na verwerking van het rapport door de backoffice wordt dit administratief afgehandeld.

Bent u geïnteresseerd in preventief of correctief onderhoud aan uw ontruimingsinstallatie? Neem dan contact op met onze afdeling Service en onderhoud door te bellen naar 085-8770078 of mail naar info@tmcdas.nl.