Page content

Preventief onderhoud

Een ontruimingsinstallatie is een autonoom systeem. Een ontruimingsinstallatie dient regelmatig gecontroleerd te worden op de juiste werking.

De norm NEN 2654-2 beschrijft de eisen voor het beheer, de controle en het onderhoud van ontruimingsinstallaties in gebouwen, waarbij de apparatuur en de bekabeling niet worden geïntegreerd met andere installaties.

Onderhoud vergt in eerste instantie een disciplinaire aanpak van de beheerder en vervolgens de onderhoudspartij. De onderhoudspartij dient uiteindelijk te borgen dat de ontruimingsinstallatie binnen gestelde eisen zal functioneren. Een onderhoudspartij dient ook te werken volgens de
genoemde norm.

Alleen dan bent u er van verzekerd dat de ontruimingsinstallatie juiste werking vertoond. Uiteraard werkt TMCDAS uitsluitend volgens deze norm. De werkwijze en rapportage zijn dan ook gebaseerd op de norm NEN 2654-2.

Na de installatie is de ontruimingsinstallatie bij ons in de juiste handen. Wij kunnen u verschillende contractvormen voor preventief onderhoud aanbieden.

Het is zaak te controleren hoe ver uw verplichting gaat als beheerder. Brandweer en verzekeringsmaatschappijen kunnen u verplichten jaarlijks onderhoud uit te voeren en dit dient u ook aan te tonen.

Uw aansprakelijkheid gaat ver en het is vervelend om na een calamiteit voor verassingen te komen staan.