Page content

CE markering in relatie tot het Bouwbesluit 2012

In het Bouwbesluit 2012 dat sinds april 2012 onverkort van kracht is, zijn in paragraaf 1.3 artikel 1.6 en 1.7 een aantal zaken duidelijk gemaakt. Het gebruik van CE gecertificeerde producten wordt hier nadrukkelijk genoemd.

Het is nu zaak een aantal zaken in ogenschouw te nemen. Het Bouwbesluit is bekrachtigd middels Ministerieel Besluit en daarmee is het tot wetgeving verworden. Voeg daar aan toe dat CE markering op zichzelf is verankerd in de wet en daarmee kunnen we vaststellen dat zeker voor de bouwwereld CE-markering een definitieve status heeft gekregen. Het is dus gewoon zaak dat alle marktpartijen, opdrachtgevers en –nemers naar de letter van de wet acteren.

Voor het gemak hebben we de tekst uit het Bouwbesluit 2012 in dit artikel toegevoegd:

 

artikel bouwbesluit